Phố quê hương

Phố Cổ này đã thành quê hương Khi tôi đến tóc mềm xanh mượt Những ngày chiến tranh khói bom mù mịt Con đường xa lắc, vắng xe qua Cuộc chiến loang xa Phố Cổ theo tôi ra trận Không gian im lìm, người... Read More